Zwiedzanie Krakowa
– Vademecum

Formularz kontaktowy


Vademecum

Przewodnicy po Krakowie i Ojcowskim Parku Narodowym

Prosimy o kontakt w godzinach:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

tel. 48-506-321-229

Jeśli nie odbieramy telefonu – najprawdopodobniej jesteśmy na trasie – prosimy o pozostawienie wiadomości – lub kontakt mailowy:

e-mail: zwiedzanie@vmkrakow.pl

Pola oznaczone * są wymagane

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „ RODO ” informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Vademecum Elżbieta Sanetra z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c/2, 31-234. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia odpowiedzi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udzielenia Państwu odpowiedzi lub do przeprowadzenia sprawy Państwa zamówienia.