Zwiedzanie Krakowa
– Vademecum

Zwiedzanie Krakowa – cennik


Zwiedzanie Krakowa i Ojcowskiego Parku Narodowego – ceny

Cennik zwiedzania Krakowa dla grup zorganizowanych

Czas pracy przewodnika język polski język angielski
do 2 godzin  300 zł  400 zł
2,5 – 3 godzin  350 zł  450zł
3,5 – 4 godzin  400 zł  500 zł
4,5 – 5 godzin  450 zł  550 zł

Każda kolejna godzina powyżej 5 godzin – 50 zł

Koszt usług przewodnickich nie zawiera cen biletów wstępu do obiektów na trasie.

Prosimy zwrócić uwagę na limity liczebności grup w odwiedzanych obiektach. Zazwyczaj jest to max. 30 uczestników, co zobowiązuje organizatorów do wynajęcia jednego przewodnika na każde 30 osób zwiedzających (w tym także opiekunów).

Zestawy słuchawkowe
Koszt wynajęcia zestawów słuchawkowych – 8 zł/os
Uprzejmie informujemy, że wynajęcie zestawów słuchawkowych jest obligatoryjne dla grup powyżej 30 uczestników.
Każdy z uczestników otrzymuje na czas zwiedzania niewielki, lekki odbiornik i słuchawkę, dzięki czemu wyraźnie słyszy, co przewodnik mówi do mikrofonu. Zestawy są każdorazowo dezynfekowane przed rozdaniem uczestnikom. Odbiorniki posiadają uniwersalne wejście słuchawkowe, dzięki czemu uczestnicy mogą również korzystać z własnych słuchawek. Zastosowanie słuchawek zwiększa komfort i bezpieczeństwo uczestników, skraca czas przemieszczania i usprawnia komunikację z grupą; pozwala na zachowanie wymaganego dystansu pomiędzy uczestnikami.
Po zwiedzaniu prosimy o zwrot sprzętu – zgubienie lub uszkodzenie zestawów wiąże się z naliczeniem opłaty, zgodnie z cennikiem zakupu nowego urządzenia – 200 zł/szt.

Cennik zwiedzania Ojcowskiego Parku Narodowego dla grup zorganizowanych

Czas pracy przewodnika język polski
do 6 godzin 600 zł

Każda kolejna godzina powyżej 6 godzin – 50 zł

Koszt usług przewodnickich nie zawiera cen biletów wstępu do obiektów na trasie.

Usługi dodatkowe

Koszt wynajęcia zestawów słuchawkowych – 8 zł/os

Album z wycieczki do Krakowa (opcja dla grup dzieci i młodzieży) – 35 zł/kpl

Zarezerwuj Przewodnika

.