Zwiedzanie Krakowa
– Vademecum

Zarezerwuj przewodnika


Pola oznaczone * są wymagane

Dane osoby kontaktowej:

Informacje o uczestnikach zwiedzania:

Szczegóły rezerwacji


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „ RODO ” informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Vademecum Elżbieta Sanetra z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c/2, 31-234. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia odpowiedzi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udzielenia Państwu odpowiedzi lub do przeprowadzenia sprawy Państwa zamówienia.

 

.